Conversation Between SaveByRichter35 and aventador

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ta có những người nào. Ngươi đoán tiên sinh trả lời ra sao?
  Tào Bằng cười khổ nói:
  -Chuyện này sao ta có thể đoán được?
  -Hắc hắc, tiên sinh nói năm xưa, tổ tiên chúng ta cũng là một nhân vật đại danh lừng lẫy thiên hạ.
  -A?
  -Chính là Tào Tham, Tào Thừa tướng!
  Tào Bằng vừa nghe thấy đă ngây người.
  -Ai cơ?
  -Chính là Tào thừa tướng, Tào Tham của thời Hưng Hán ấy.
  -Tổ tiên chúng ta là Tào Tham ư?
  Tào Bằng không ḱm được vội hỏi:
  -Tỷ, tỷ không lầm chứ?
  -Sao ta có thể nhớ lầm được? Tiên sinh nói cha chúng ta là cháu cố của đệ của Tào thừa tướng, c̣n người chính là con cháu cháu đời thứ m
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1